اخبار

فرصت اعلام نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

فرصت اعلام نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران در حال جستجو برای پر کردن شش جای خالی در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) است. اعضای جدید هیئت برای یک دوره اولیه تا سقف سه سال که از 1 ژانویه 2022 شروع می شود، خدمت خواهند کرد.

نامزدها در شرایط مطلوب باید دارای پیش زمینه در بخش عمومی و/ یا تجربه در استانداردگذاری باشند تا بتوانند به فعالیتهای هیئت ارزش بیفزایند. داشتن مهارت در زبان انگلیسی (هم نوشتاری و هم گفتاری) ضروری است، زیرا هیئت به این زبان فعالیت می کند.
نامزدی از گستره وسیعی از پیش زمینه ها شامل موارد زیر مطلوب است، اما محدود به این موارد نیست:
• استفاده کنندگان از گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، مانند نمایندگان مجلس، دفاتر بودجه و دفاتر رتبه بندی اعتباری.
• تهیه کنندگان صورتهای مالی برمبنای تعهدی، که این گزارشها به طور مستقیم یا غیرمستقیم همسو با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تهیه شده باشد، یا در فرایند گذار به این استانداردها یا دیگر چارچوب حسابداری بر مبنای تعهدی باشد.
• وزارتهای امور مالی و ادارات خزانه داری.
• سازمانهای توسعه بین المللی و منطقه ای.
• حسابرسان مستقل بخش عمومی.
فرصت ثبت درخواست نامزدی تا 31 ژانویه 2021 تعیین شده است.

۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید