اخبار

ارتباط حرفه حسابداری با توسعه اقتصادی

ارتباط حرفه حسابداری با توسعه اقتصادی
حسابداران حرفه ای سهم درخورتوجهی در اقتصاد در سطح محلی، ملی و جهانی دارند. فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) با مرکز تحقیقات اقتصاد و کسب و کار (Cebr) که یکی از نهادهای مشاوره ای برجسته اقتصادی در سطح جهان است همکاری می کند، تا درک واضحتری از این مشارکتها داشته باشد. نتایج درخورتوجه هستند.

در هر سنجه بررسی شده، بین تعداد حسابداران زیادی با عملکرد اقتصادی بهتر همبستگی دیده می شود. افزون بر این، حسابداران حرفه ای که عضو سازمانهای حسابداری حرفه ای (PAOs) زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران هستند، با داشتن عملکرد قویتر با شاخصهای اقتصادی همبستگی دارند.
این پژوهش، در ادامه پروژه های قبلی درباره مشارکتهای مثبت حرفه حسابداری ارائه شده است:
• بستگی 1 (Nexus 1): حرفه حسابداری، از نگاه اعداد،
• بستگی 2 (Nexus 2): حرفه حسابداری، ارزش افزوده جهانی،
• حرفه حسابداری- ایفای نقش مثبت در مقابله با فساد.

۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۷:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید