اخبار

استقبال از انتشار سند مشورتخواهی درباره هیئت استانداردهای پایداری

استقبال از انتشار سند مشورتخواهی درباره هیئت استانداردهای پایداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، صدای جهانی حرفه حسابداری، انتشار سند مشورتخواهی درباره گزارشگری پایداری به وسیله هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را تحسین کرد.

این سند گام مهمی در حرکت به سمت راه حل جهانی برای گزارشگری پایداری است که در اوایل ماه از سوی فدراسیون در نقشه راه با عنوان «ارتقای گزارشگری شرکتی: مسیر روبه جلو» فراخوانده شد.
فدراسیون براین باور است که تقاضای سرمایه گذاران، سیاستگذاران و سایر ذینفعان برای سامانه گزارشگری پایداری که اطلاعاتی یکنواخت، مقایسه پذیر، اتکاپذیر و درخور اعتماد را ارائه دهد، یک تقاضای فوری و واقعی است. بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارای بهترین موقعیت برای تشکیل یک هیئت جدید استانداردهای پایداری است، که الزامات تخصص و افشا در ابتکارات پیشرو موجود را متوازن می سازد.
فعالیت این هیئت جدید، زیر حمایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، می تواند با دیدگاه محوری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری که بر سرمایه گذار است، ارتباط برقرار کند و در عین حال، با توجه به الزامات گزارشگری طراحی شده برای پرداختن به منافع گسترده تر ذینفعان، همکاری داشته باشد.

۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید