اخبار

مشورتخواهی عمومی درباره تقلب و تداوم فعالیت در حسابرسی صورتهای مالی

مشورتخواهی عمومی درباره تقلب و تداوم فعالیت در حسابرسی صورتهای مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی یک مشورتخواهی عمومی، راه اندخته است.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی یک مشورتخواهی عمومی، با عنوان تقلب و تداوم فعالیت در حسابرسی صورتهای مالی: بررسی تفاوتهای بین برداشتهای عمومی درباره نقش حسابرس و مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی راه اندخته است. این مشورتخواهی تا 12 ژانویه 2021 ادامه خواهد داشت.
از آنجا که نقش حسابرس درباره تقلب و تداوم فعالیت در حسابرسی صورتهای مالی همچنان با توجه عمومی وسیع روبرو بوده، که با کوتاهیهای شرکتی بزرگ در سالهای اخیر تقویت شده، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی نیاز به بررسی بیشتر این موضوعها را تشخیص داده است. هدف این سندِ گفتگو، گرداوری دیدگاه های گستره وسیعی از ذینفعان در سراسر محیط گزارشگری مالی در مورد نقش حسابرس در رابطه با تقلب و تداوم فعالیت در حسابرسی صورتهای مالی است.  
 هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی همچنین میزبان میزگردی در 28 سپتامبر است که به بررسی انتظار از حسابرسان درباره تقلب و تداوم فعالیت می پردازد.   

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید