اخبار

لزوم پیشگامی حسابداران در فناوری کلان داده

لزوم پیشگامی حسابداران در فناوری کلان داده
بـراسـاس گـزارشـی از انجمـن حسـابـداران خبـره و رسمـی (ACCA)، حسـابداران رسمـی استـرالیـا و زلانـدنـو (CA ANZ) و شرکت فناوری اطلاعات ان تی تی دیتا (NTT DATA) گروه های مالی باید منطقه امن خود را ترک کرده و برای پیشگامی در کلان داده و ابزار تحلیلگری آینده نگر تلاش کنند تا بتوانند مرتبط باقی بمانند.

این گزارش یاداوری می کند که کارشناسان امور مالی که از ابزار آینده نگر استفاده می کنند، اهمیت زیادی برای سازمانها دارند. این ابزار ازجمله شامل ابزار تحلیلگری پیش بینی کننده است که با استفاده از داده های موجود، مدلهای آماری را ایجاد می کنند که به پیش بینی آن چه در آینده اتفاق خواهد افتاد، کمک می کنند و ابزار تحلیلگری تجویزی با دادن راهکار پیشنهادی از مجموعه گزینه های موجود، گام دیگری رو به جلو برمی دارد.
این دو نظام آینده نگر به سازمانها کمک می کنند که عملکرد آینده را پیش بینی کنند و به آنها در گرفتن بهترین تصمیم در دسترس کمک می کنند. اگرچه، نظرسنجی از هزاروصدوپنجاه کارشناس مالی نشان داد که بسیاری از سازمانها، در پشت سرگذاشتن گزارشگری سنتی نتایج، آهسته عمل می کنند.
این گزارش پنج حوزه اصلی تمرکز برای کسب و کارها را در ساختن فرهنگ داده محور مشخص ساخته است، ازجمله راهبری قوی، بهبود قابلیتهای کلان داده، اطمینان از این که سازمان، قابلیتها و فرصتهای مناسبی برای آموزش کارکنان در زمینه ادبیات داده ها دارد، نشان دادن این که بینش چگونه می تواند به گرفتن تصمیمهای راهبردی کمک کند، و استفاده از ابزار تحلیلگری تجویزی و پیش بینی کننده.  


۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید