اخبار

فاصله را کم کنیم

فاصله را کم کنیم
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) از شما برای شنیدن بحث مربوط به میزگرد مهم میان رهبران جهانی، گروه های ذینفع و هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در خصوص پرداختن به تفاوتهای میان ادراک عمومی و مسئولیتهای حسابرس و همچنین بازخورد درخصوص استاندارد جدید و بازنگری شده گزارشگری حسابرس، که در روز 28 سپتامبر با پخش زنده برگزار می شود، دعوت کرده است.

این میزگرد که دومین میزگرد از مجموعه های هیئت است به نکات زیر می پردازد:
• موضوع «شکاف انتظار» با توجه به تداوم فعالیت و تقلب، شامل شکافهای دانش، عملکرد و تحول؛
• بحث با ذینفعان به منظور درک بهتر انتظارات از حسابرسان در رابطه با تداوم فعالیت و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی و بررسی این موضوع که چگونه این شکاف انتظار می تواند کوتاه شود؛ و
• گرداوری دیدگاه های ذینفعان درخصوص استقرار استاندارد جدید و بازنگری شده گزارشگری حسابرس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، ازجمله چگونگی رسیدگی به چالشها و نگرانیهای مربوط به عملکرد و این که آیا تقاضای جهانی برای اطلاعات بیشتر در گزارش حسابرس به منظور بهبود شفافیت وجود دارد.
شرکت کنندگان در این میزگرد که توسط فیونا کمپل (Fiona Campbell) نایب رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی مدیریت خواهد شد، شامل کارشناسان راهبری، مدیران بنگاهها، افراد دانشگاهی، حسابرسان و رهبران حرفه حسابرسی؛ مراجع حسابرسی و نمایندگان گروه های بانکداری، سرمایه گذاری و رتبه دهی، در میان سایر موضوعات، موارد زیر را بررسی خواهند کرد:
• دلایل اصلی تفاوت بین ادراک عمومی و مسئولیتهای حسابرسان با توجه به تداوم فعالیت و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی؛
• اقدامی که می توان برای رسیدگی به این تفاوتها، در میان زیست بوم گزارشگری مستقل انجام داد؛ و
• گزارش جدید حسابرس، ازجمله موضوعهای کلیدی حسابرسی  (KAM) و این که آیا استانداردهای منتشرشده  هیئت در سال 2016، اعتماد به حسابرسیها را افزایش داده است.
برای شنیدن این میزگرد ثبت نام کنید.

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۰۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید