اخبار

پاسخ به اصلاح نرخ پیشنهادی بین بانکی

پاسخ به اصلاح نرخ پیشنهادی بین بانکی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) با انتشار بسته اصلاحات در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، پاسخ خود به تحول درحال انجام نرخهای پیشنهادی بین بانکی (IBOR) و سایر معیارهای نرخ بهره، نهایی کرده است. هدف از این اصلاحات کمک به شرکتها برای ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران در مورد اثرگذاری تحول نرخ بهره در صورتهای مالی آن شرکتها است.

این اصلاحات مکمل اصلاحاتی است که در سال 2019 منتشر شده و بر آثار نرخ بهره بر صورتهای مالی متمرکز است، در مواقعی که یک شرکت درنتیجه تحول نرخ بهره، معیار نرخ بهره قدیمی را با معیار نرخ جایگزین، عوض می کند.
اصلاحات هیئت در این مرحله نهایی مربوط به موارد زیر است:
تغییرات در جریانهای نقد قراردادی- شرکت اجباری نخواهد داشت که ارزش دفتری ابزار مالی را برای تغییرات الزام شده به وسیله تحول نرخ بهره، قطع شناخت یا تعدیل کند، اما در عوض نرخ بهره موثر را به روزرسانی خواهد کرد تا تغییر در نرخ معیار جایگزین را منعکس کند؛ 
حسابداری مصون سازی- اگر ابزار مصون سازی با سایر معیارهای حسابداری مصون سازی مطابقت دارد، شرکت مجبور نخواهد بود حسابداری مصون سازی خود را متوقف سازد، تنها به این دلیل که تغییرات الزام شده به وسیله تحول نرخ بهره را اعمال کند؛ و
افشا- شرکت ملزم به افشای اطلاعات در مورد ریسکهای جدید ناشی از تحول نرخ بهره و نحوه مدیریت انتقال به نرخهای معیار جایگزین خواهد بود.
این اصلاحات برای دوره های گزارش سالانه که از 1 ژانویه 2021 یا بعد از آن آغاز می شود، قابل اجرا است. پذیرش قبل از این تاریخ نیز مجاز است.

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید