اخبار

انتشار مقاله درباره فرایند انجام کار

انتشار مقاله درباره فرایند انجام کار
آلن بلر (Alan Beller) رئیس کمیته نظارت بر فرایند انجام کار (DPOC) در مقاله ای که به تازگی منتشر شد، درباره فرایند انجام کار و چگونگی نظارت بر آن توضیح داده است.

بلر در بخشهایی از این مقاله گفته است:
"فرایند انجام کار بر سه اصل بنا شده است. اولین اصل، شفافیت است. هر فردی، فارغ از این که چه کسی است و کجا زندگی می کند، باید بتواند توسعه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) را دنبال کند.
اصل دوم، مشورتخواهی کامل و منصفانه است. قبل از این که یکی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اصلاح شود،یا یک استاندارد جدید منتشر شود، قبل از این که دانشنامه اصلاح شود یا یکی از تصمیمهای مربوط به برنامه کار نهایی شود، تا به کارگیری یکنواخت استانداردها را تسهیل کند، هیئت و کمیته تفسیر به طور عمومی مشورتخواهی می کنند.
سومین اصل، پاسخگویی است. هیئت و کمیته تفسیر دلایل تصمیمهای خود را توضیح می دهند. آنها همچنین آثار محتمل، هزینه ها و مزایای استانداردهای پیشنهادی جدید را تحلیل کرده و ارایه می کنند.
کتاب جیبی فرایند انجام کار، الزاماتی که هیئت و کمیته تفسیر باید در استانداردگذاری فنی به عهده بگیرند را بیان کرده و گامهای اضافی ممکن را فهرست می کند.
این کتاب جیبی به نظرها و شکایتهای مطرح شده از طرف ذینفعان، درباره کاربرد الزامات فرایند انجام کار رسیدگی می کند و این موارد در نشستهای کمیته نظارت بر فرایند انجام کار نیز در نظر گرفته می‌شود
."
هیئت امنا پس از مشورتخواهی در باره اصلاحات پیشنهادی، نسخه تجدیدنظرشده کتاب جیبی فرایند انجام کار را در اوت 2020 منتشر کرد.

۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید