اخبار

پیشنهاد به تاخیرانداختن تاریخهای موثر استانداردها

پیشنهاد به تاخیرانداختن تاریخهای موثر استانداردها
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) پیش نویس پیشنهادی 73 (ED 73) با عنوان «کووید 19: تعویق تاریخهای موثر» را به تازگی منتشر کرده است،

که پیشنهاد می کند تاریخهای موثر استانداردها و اصلاحیه ها در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS)  که به تازگی منتشر شده اند، تا یک سال تا اول ژانویه 2023 به تاخیر بیفتد. در پاسخ به همه گیری جهانی کووید 19 و چالشهایی که ایجاد کرده است، هدف پیش نویس پیشنهادی این است که به ذینفعان مهلت اضافی برای استقرار بدهد. 
استانداردها و اصلاحیه هایی که زیرتاثیر قرار می گیرند شامل موارد زیر است:
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 41   (IPSAS 41)با عنوان «ابزار مالی»؛
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 42  (IPSAS 42)با عنوان «مزایای اجتماعی»؛
• منافع درازمدت در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص (اصلاحات در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 36 (IPSAS 36)) و ویژگیهای پیش پرداخت با مزایای منفی (اصلاحات در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 41)؛
• خدمات جمعی و فردی (اصلاحات در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 19 (IPSAS 19) با عنوان «ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی»)؛
• اصلاحات در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 2019 (IPSAS 2019).
مهلت ارسال نظرات از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تا 15 اوت 2020 تعیین شده است.

۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید