اخبار

فراخوان برای اقدام جامعتر در پاسخگویی به ریسکها

فراخوان برای اقدام جامعتر در پاسخگویی به ریسکها
انجمن حسابرسان داخلی امریکا (IIA) و فدراسیون بین¬المللی حسابداران (IFAC) یک فراخوان مشترک برای اقدام، برای پاسخگویی جامعتر به ریسکها منتشر کردند.

همزمان با رویارویی سازمانها با پیامدهای فوری و درازمدت کووید 19، انجمن حسابرسان داخلی امریکا و فدراسیون بین المللی حسابداران فراخوانی برای اقدام برای کمیته های حسابرسی به منظور اطمینان یافتن از نظارت عینی بر فعالیتهای سازمانی، شامل مدیریت ریسک، عملکرد، کنترلها و فرایندهای اصلی صادر کردند.
انجمن حسابرسان داخلی امریکا و فدراسیون بین المللی حسابداران توصیه های خاصی برای سازمانها ارائه داده اند تا با جدیت بیشتری با بی اطمینانیها و آشفتگیهایی که ممکن است یکپارچگی، شفافیت و پاسخگویی آنها را تهدید کند، روبرو شوند.
انجمن حسابرسان داخلی امریکا و فدراسیون بین المللی حسابداران از مراجع راهبری و کمیته های حسابرسی می خواهند که:  
1- خود را مطلع نگهدارید: درک به موقع و شفاف از محیط عملیاتی که به طور مداوم در حال تحول است به دست آورید و این که چگونه ممکن است بر هدفها و عملکرد سازمان اثر بگذارد.
2- ارتباط برقرار کنید و همکاری جمعی داشته باشید: یک رویکرد چندرشته ای برای انجام نظارت بر حسابرسی داخلی و مستقل و گزارشگری از طریق برقراری ارتباط و همکاری جمعی پویا به کار بگیرید.
3- از تخصصهای موجود استفاده کنید: به دنبال اطمینان بخشی و مشورتهای واجدشرایط و اتکاپذیر در مورد ارزیابیهای مدیریت از ریسکهای در حال تحول و نیمرح ریسک و واکنش مدیریت به آنها باشید.
4- بهبود مستمر را ترویج کنید: برای رفع آسیب پذیریها، نواوری و تغییر را تشویق کنید و و برای ایجاد انعطاف پذیری دستیابی به ارزش آفرینی را تقویت کنید.
5- تفکر کل نگر داشته باشید: با درنظر گرفتن ارتباط متقابل با سایر سازمانها، وابستگیهای متقابل داخلی و خارجی، و آن چه برای مردم از اهمیت اصلی برخوردار است، چشم اندازی گسترده از سازمان و محیط اطراف آن در سراسر هدفهای مالی و غیرمالی داشته باشید.
6- از فناوری استقبال کنید: عملکرد کمیته حسابرسی را با استفاده از فناوری و شیوه های کار انعطاف پذیر بهینه کنید.
برای مطالعه متن کامل فراخوان به مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۳۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید