اخبار

انتشار سند جدید پرسش وپاسخ برای تغییرات آب وهوایی

انتشار سند جدید پرسش وپاسخ برای تغییرات آب وهوایی
تغییرات آب وهوایی، تهدیدی حیاتی برای افراد، جوامع و اقتصادها به حساب می آید. دولتها و دیگر موسسه های بخش عمومی به اطلاعات و گزارشگری مالی که دیدگاهی شفاف، بلندمدت و آینده نگر از منابع مالی و پایداری ارائه می دهد، نیاز دارند که با زیانهای اقتصادی که همه گیری کووید 19 به بار می آورد، این نیاز بیشتر شده است.

دولتها و موسسه های بخش عمومی می توانند از منابع موجود استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) به عنوان یک مجموعه استاندارد مبتنی بر اصول، استفاده کنند تا درباره موضوعات پایداری ازجمله، مخاطرات تغییرات آب و هوایی گزارش دهند و برای پیشرفت در جهت دستیابی به اهدافی همانند اهداف توسعه پایدار (SDG) اطلاع رسانی کنند.
کارشناسان هیئت، برای کمک به ذینفعان برای درک چگونگی به کارگیری رهنمود اخیر هیئت در تهیه اطلاعات شفاف، مقایسه پذیر و مربوط درباره تغییرات آب و هوایی، سند پرسش وپاسخ (Q&A) منتشر کرده اند که استانداردها و رهنمود مربوط به بخش عمومی را در مرکز توجه قرار می دهد.
سند پرسش وپاسخ کارشناسان هیئت به پرسشهای مهمی می پردازد همانند:
• آیا در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی مطالب مرتبطی وجود دارد تا برای گزارشگری تغییرات آب وهوایی درنظر گرفته شود؟
• هنگامی که دولتها یا موسسه های بخش عمومی برنامه ها و راهبردهای مناسبی برای مدیریت مخاطرات تغییرات آب وهوایی دارند، چگونه باید با آنها برخورد شود؟
هنگامی که دولتها یا موسسه های بخش عمومی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را می پذیرند، چه رهنمود گزارشگری مالی باید برای استانداردها درنظر گرفته شود؟
سند پرسش و پاسخ کارشناسان در زمینه تغییرات آب وهوایی درنظر دارد به ایجاد شفافیت و پایداری در گزارشگری مالی بخش عمومی کمک کند.
همچنین از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی رهنمودهای بیشتری درباره شناسایی، اندازه گیری، ارائه و افشای منابع طبیعی به عنوان بخشی از پروژه هیئت در زمینه منابع طبیعی درنظر گرفته شده است.

۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید