اخبار

پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به بازنگری رهنمود گزارشگری غیرمالی

پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به بازنگری رهنمود گزارشگری غیرمالی
فدراسیون بین,المللی حسابداران همچنان به نمایندگی از حرفه جهانی حسابداری، درباره موضوع گزارشگری غیرمالی صحبت می,کند؛ و جدیدترین آن در پاسخ به بازنگری رهنمود گزارشگری غیرمالی (NFRD) کمیسیون اروپا.

این بازنگری، نشان دهنده اقدام ارزشمند دیگری در جهت تحول و گفتمان برای پیشبرد گزارشگری مربوط، اتکاپذیر و مقایسه پذیر اطلاعات غیرمالی است.
فدراسیون بین المللی حسابداران، کمیسیون اروپا را تشویق می کند تا با مشارکت داده های گستره وسیعی از ذی نفعان بین المللی برای تعیین بهترین روش پیشبرد، نگرشی جهانی را در پیش گیرد. اقدام انجام شده باید متناسب با سامانه جهانی باشد و از تفکیک منطقه ای انتظام بخشی جلوگیری شود. 
فدراسیون به عنوان شریک شبکه ای گروه بیست (G20) به نهادهای جهانی ازجمله گروه بیست فراخوان داد تا سیاستگذاران، استانداردگذاران و مراجع انتظام بخشی را تشویق کنند تا به هماهنگی در جهت پذیرش یک رویکرد جهانی برای گزارشگری موارد افشا و سنجه های محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) سهولت ببخشند. فدراسیون از الزامات گزارشگری پشتیبانی می کند که به پیامدهای عملکرد اجتماعی و شرکتی بپردازد و نیازهای خاص بازارها را پیش بینی کند.
هر یک از الزامات گزارشگری مخصوص یک حوزه گزارشگری باید با سنجه ها و مواردی از افشا مطابقت داشته باشد که بخشی از سامانه پذیرش شده جهانی است، تا مقایسه پذیری را امکانپذیر سازد.

۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید