اخبار

پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به مشورتخواهی انجمن اقتصاد جهانی

پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به مشورتخواهی انجمن اقتصاد جهانی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) درجهت استمرار گفتمان درباره گزارشگری شرکتی و خلق ارزش، خلاصه ای از بازخوردها درباره مشورتخواهی انجمن اقتصاد جهانی (WEF) با موضوع «به سوی معیارهای مشترک و گزارشگری یکنواخت خلق ارزش پایدار» را انتشار داد.

این موضوع به خوبی مورد تایید سرمایه گذاران، رهبران کسب و کارها و دیگر ذینفعان است که، افزون بر اطلاعات مالی، گزارشگری شرکتی اثربخش باید خلق ارزش، پایداری، و عوامل اجتماعی، محیطی و راهبری را هم اندازه گیری کند. چنین گزارشگری شرکتی پیشرفته ای برای حفظ اعتماد به شرکتها و بازارهای مالی الزامی است تا نیازهای ذینفعان را بهتر براورده کرده و به برنامه ریزی کسب و کار برای موفقیت در بلندمدت اطلاع رسانی کند.
مشورتخواهی انجمن جهانی اقتصاد موجب مشارکت ارزشمند همه ذینفعان در گفتمان می شود که منافع مشترکی در گزارشگری مربوط، اتکاپذیر و مقایسه‌پذیر این اطلاعات دارند.
فدراسیون بین المللی حسابداران در پاسخ به این مشورتخواهی، در جهت استمرار پیشبرد این بحث جهانی بر شش دستاورد تمرکز دارد:
تلاشهای عقلانی باید در جهت ایجاد یک سامانه جهانی انجام گیرد. فدراسیون به شدت از رویکرد جهانی برای معیارهای محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG) و موارد افشا پشتیبانی می کند.
به موقع بودن اهمیت دارد. پیش از تبدیل نواوریهای خاص حوزه ای یا منطقه ای به یک رویه استاندارد، همسویی، هماهنگی و همگرایی باید انجام گیرد.
از یک رویکرد قسمت بندی شده استفاده شود. از معیارهای باکیفیت و موارد افشای موجود برای ساختن استفاده شود.  
•  برای هردوی استانداردها و چارچوبها، نقش وجود دارد. به عنوان نمونه، چارچوب گزارشگری یکپارچه (IRF).
برای جلب اعتماد به گزارشگری شرکتی، اطمنیان بخشی لازم است. اطمینان بخشی زمانی بیشترین تاثیر را که در مقابل معیارها و موارد افشایی به کار رود که از بهترین رویه ها یا استانداردهای روشن تبعیت می‌کنند.
حرفه حسابداری باید در این گفتگو درگیر باشد. برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، جمع آوری اطلاعات اتکاپذیر و یکنواخت و گزارشگری شرکتی مقایسه پذیر، حرفه اهمیت اساسی دارد؛ خواه متمرکز بر معیارهای محیطی، اجتماعی و راهبری باشد یا نباشد.


۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید