اخبار

نشست سیاست گذاران مالی با بخش خصوصی درباره پاسخ به کووید 19

نشست سیاست گذاران مالی با بخش خصوصی درباره پاسخ به کووید 19
سیاستگذاران مالی و استانداردگذاران بین المللی در تاریخ 27 ماه مه به صورت مجازی با مدیران بخش خصوصی ملاقات کردند تا درباره سیاستهای بین المللی در پاسخ به کووید 19 بحث کنند.

این نشست که از سوی کمیته دائمی هماهنگی نظارت و انتظام بخشی (SRC) زیرمجموعه هیئت ثبات مالی (FSB)  با همکاری کمیته نظارت بانکی بازل (BCBS)، کمیته زیرساختهای پرداخت و بازار (CPMI)، انجمن بین المللی ناظران بیمه (IAIS)  و سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) سازماندهی شد، نمایندگان ارشد از بانکهای مرکزی، مقامات مراجع انتظام بخشی و وزارتخانه های مالی و همچنین حدود 30 بانک بین المللی، شرکتهای بیمه، مدیران دارایی، زیرساختهای بازار و موسسه های رتبه بندی اعتباری را گردهم آورد.
این نشست به بررسی اثربخشی سنجه های سیاست مالی محتاطانه و دیگر سنجه های به کارگرفته شده تا به امروز، ازجمله تجربه های استقرار آنها پرداخته است. شرکت کنندگان همچنین در مورد مسائل مربوط به سیاستها در آینده بحث کردند، به ویژه این که موسسه های مالی چگونه می توانند با چالشهای ناشی از افزایش ریسکهای پرداخت بدهی، بهتر مقابله کنند، و در مورد حوزه هایی تبادل نظر کردند که به طور درونی ممکن است همکاری بیشتر در زمینه سیاستها را تضمین کند.
بحث در این نشست به اطلاع رسانی در مورد کارهای در حال انجام در هیئت ثبات مالی، کمیته نظارت بانکی بازل، کمیته زیرساختهای پرداخت و بازار، انجمن بین المللی ناظران بیمه و سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار کمک خواهد کرد و به عنوان دروندادی برای گزارش هیئت ثبات مالی درباره پاسخهای سیاستی به کووید 19 خطاب به جلسه ماه ژوئیه گروه بیست به کار خواهد رفت. 

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید