اخبار

رسیدگی به جرایم و تخلفات مالی به دنبال همه گیری کووید 19

رسیدگی به جرایم و تخلفات مالی به دنبال همه گیری کووید 19
به دنبال همه گیری کووید 19 (COVID-19) و مبالغ بی سابقه کمکهای جبرانی که در سراسر اقتصاد جهانی در حال جابه جاشدن است، خطر جرایم و تخلفات مالی نیز در حال افزایش است.

در این راستا، انجمن حسابداران حرفه ای خبره کانادا (CPA) و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی گزارشی منتشر کرده اند که به بررسی شکل مهمی از کشف و مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی، یعنی شفافیت مالکیت سودبرنده می پردازد.
مبارزه با پولشویی، فساد و فرار مالیاتی نیازمند مشارکت چندین ذینفع ازجمله حسابداران است که به چارچوبهای قانونی قدرتمند و اطلاعات دقیق اتکا می‌کنند.
این گزارش با عنوان «رویکردهایی به شفافیت مالکیت سودبرنده: چارچوب جهانی و دیدگاههای حرفه حسابداری» در زمانی که کشورها با پرسشهایی در این زمینه دست به گریبان هستند که تا چه میزان و توسط چه کسی، اطلاعات مربوط به مالکیت سودبرنده جمع آوری، بازبینی و دردسترس قرار می گیرد، به گفتمان جهانی کمک می کند. کانون این گفتگو، مفهوم ثبت مشخصات مالکیت سودبرنده و دفتر ثبت اسناد است.
این گزارش، در بررسی چگونگی پیروی کشورهای مختلف از توصیه های کارگروه اقدام مالی (FAFT) در مورد شفافیت و اطلاعات مالکیت سودبرنده و با دیدگاههایی از رهبران ارشد حسابداری از سراسر جهان، به نتایج زیر دست یافت:
• تاسیس یک دفتر ثبت اسناد مالکیت سودبرنده بلافاصله اطمینان نمی دهد که مسئولین اجرای قوانین و سایر نهادهای کشور به اطلاعات دقیق به صورت به موقع دسترسی دارند.
• در چندین حوزه گزارشگری، راه اندازی دفتر ثبت اسناد عمومی یک رویکرد مرحله ای است که با دفتر ثبت اسناد غیرعمومی شروع می شود و سپس به دفتر ثبت اسناد عمومی انتقال می‌یابد.
• تایید اطلاعات و پیداکردن اطمینان نسبت به دسترسی به اطلاعات در سطوح مناسب، از عوامل مهم در سودمندی دفاتر ثبت اسناد است.

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۴۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید