اخبار

انتشار اصلاحات کم دامنه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

انتشار اصلاحات کم دامنه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی چندین اصلاحیه جزیی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشر کرده است.

 بسته اصلاحات ازجمله اصلاحات کم دامنه در سه استاندارد و همچنین پیشرفتهای سالانه هیئت می باشد، که شامل تغییراتی است که جمله بندی را شفاف کرده یا پیامدها، ازقلم افتادگی یا تعارضهای جزئی بین الزامات موجود در استانداردها را تصحیح می کند.
• اصلاحات در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 3 (IFRS 3) با عنوان «ترکیبهای تجاری»، ارجاع به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 3 به چارچوب مفهومی گزارشگری مالی را روزامد می کند، بدون این که الزامات حسابداری برای ترکیبهای تجاری را تغییر دهد. 
• اصلاحات در استاندارد بین المللی حسابداری 16 (IAS 16) با عنوان «املاک، ماشین آلات و تجهیزات»، شرکت را از کسرکردن مبالغ دریافتی از فروش اقلام تولیدشده درشرایطی که شرکت دارایی را برای استفاده اصلی آماده کرده است، از بهای تمام شده املاک، ماشین آلات و تجهیزات منع می کند. در عوض، شرکت چنین عواید فروش و هزینه های مربوط به آن را در سودیازیان شناسایی می کند. 
• اصلاحات در استاندارد بین المللی حسابداری 37  با عنوان «ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی» مشخص می کند که شرکت در هنگام ارزیابی احتمال زیان ده بودن یک قرارداد، کدام هزینه ها را در نظر بگیرد.
• پیشرفتهای سالانه، اصلاحات جزئی در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 1 با عنوان «به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اولین بار»، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 با عنوان «ابزار مالی»، استاندارد بین المللی حسابداری 41 با عنوان «کشاورزی» و نمونه های توضیحی همراه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 16  با عنوان «قراردادهای اجاره» انجام می دهد.
کلیه اصلاحات از 1 ژانویه 2022 لازم الاجراست.

۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید