اخبار

انتشار بازبینه برای تداوم کسب وکارهای کوچک

انتشار بازبینه برای تداوم کسب وکارهای کوچک
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی سندی با عنوان «بازبینه برای تدوام کسب و کارهای کوچک چگونه پس از کووید 19 باقی بمانیم و رشد کنیم» را منتشر کرد.

کسب وکارهای کوچک به صورت ناموزون از همه گیری کووید 19 تاثیر گرفته اند. بیشتر سازمانها در سراسر  جهان در اندازه کوچک هستند و اهمیت کسب وکارهای کوچک در اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر است. 
موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط دانش موشکافانه ای درباره صاحبکاران خود دارند و رهنمود مهمی را برای پیداکردن مسیر درست در مواقع بی‌اطمینانی فراهم می آورند.
پژوهشها نشان می دهد که مشاوره هایی از طرف حسابداران حرفه ای کسب وکارهای کوچک به این کسب وکارها ارائه شده، با بهبود نرخ تداوم، رشد، رویه های بهبودیافته تصمیم گیری و عملکرد مالی بهتر همراه بوده است. 
بسیاری از کسب وکارها به دنبال «معیار بعدی» و رویکردی جدید برای انعطاف پذیری هستند. همه گیری در مراحل اولیه به دیجیتال سازی سرعت داده و کسب وکارهای کوچک را در پاسخگویی به تغییرات رفتاری شدید مشتریان، دگرگون ساخت. 
توانایی کسب وکار کوچک برای دوام آوردن در محیط موجود و پیشرفت در آینده، به میزان زیادی با حمایت از طرف حسابداران حرفه ای تقویت خواهد شد.
این بازبینه در صفحه ای که فدراسیون بین المللی حسابداران به اطلاع رسانی درباره کووید 19 اختصاص داده، به همراه بسیاری از مطالب مفید دیگر در دسترس است.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید