اخبار

اولویتهایی برای حسابداران شاغل در کسب وکار و بخش عمومی

اولویتهایی برای حسابداران شاغل در کسب وکار و بخش عمومی
حسابداران حرفه ای شاغل در کسب و کار و بخش عمومی نقش بسیار مهمی در هدایت سازمانها در شرایط بحران موجود و درموقعیتهای چالش برانگیز پیشرو ایفا می کنند.

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و عضوهای آن بر حمایت از حسابداران تمرکز دارند، زیرا آنها در مواقع بی اطمینانی، سازمانهای خود را هدایت کرده و به سایر فرصتهای پیشرو و چالشهایی که حرفه جهانی با آن مواجه است، می¬پردازند.
جدیدترین گزارش کمیته حسابداران حرفه ای در کسب وکار (PAIB) که زیر نظر فدراسیون بین المللی حسابداران کار می کند، با عنوان «حمایت از حسابداران حرفه ای شاغل در کسب و کار و در بخش عمومی در میانه مواقع بی اطمینانی» در دسترس است. این گزارش شامل گزیده هایی از نشست مجازی دو روز قبل کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در کسب و کار است که بر موضوعهای مهم مرتبط با حسابداران شاغل در کسب وکار تمرکز می کند، که شامل موارد زیر است:
• خلق ارزش و تفکر یکپارچه،
• آخرین روندهای استخدامی، نقشهای درحال تحول حسابداری، و پیامدها برای یادگیری و توسعه،
• حوزه های مهم داده برای حسابداران حرفه ای شاغل در کسب و کار،
• حوزه های نواوری در حسابداری و امورمالی بخش عمومی، و
• رهنمود در زمینه گسترش عضویت در سازمانهای حسابداری حرفه ای.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۰:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید