اخبار

فراخوان ثبت نام در همنشینی پژوهشی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

فراخوان ثبت نام در همنشینی پژوهشی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
دومین همنشینی پژوهشی (RF) هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) روز چهارشنبه 17 ژوئن 2020 به صورت روی خط برگزار می شود.

همنشینی پژوهشی به همراه کارگاه پژوهش مقایسه ای بین المللی در زمینه حسابداری دولتی 2020 (Workshop CIGAR 2020)  از سوی دانشگاه جنوب شرقی نروژ (University of South-Eastern) ، دانشگاه نورد (Nord  University)  و دانشگاه اسکس (University of Essex) برگزار می شود. 
مهلت ثبت نام تا 15 مه تعیین شده است. شرکت کنندگان می توانند به صورت رایگان در همنشینی و کارگاه شرکت کنند. با وجود این، ثبت نام ضروری است تا برگزارکنندگان بتوانند برای هر شرکت کننده پیوند «ورود» به کارگاه پژوهش مقایسه ای بین المللی در زمینه حسابداری دولتی و همنشینی پژوهشی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را ارسال کنند.
این همنشینی پژوهشی زمینه را برای دانشگاهیان فراهم می کند تا با استانداردگذاران و نمایندگان هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی وارد بحث و گفتگو شوند. از مشارکت دانشگاهیان درگیر در پژوهش در مورد مباحث حسابداری در بخش عمومی و نمایندگان نهادهای استانداردگذار که مسئولیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی را بر عهده دارند، استقبال می شود.
پنج مقاله پژوهشی برای ارائه در همنشینی برنامه ریزی شده که چهار مقاله کمک هزینه دریافت کرده اند. عناوین مقاله ها عبارت است از:
• ارائه صورتهای مالی در بخش عمومی (دو مقاله)،
• گزارشگری تفاضلی (گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط بخش عمومی)،
• عوامل زمینه ای و نرخ تنزیل نامحدود: آزمون تجربی،
• افشای مخارج مالیاتی: پیشرفتها و چالشها در تجربه برزیل.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید