اخبار

پیشنهاد نوسازی استاندارد حسابرسی گروه در پشتیبانی از کیفیت حسابرسی

پیشنهاد نوسازی استاندارد حسابرسی گروه در پشتیبانی از کیفیت حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی طرح پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی حسابرسی 600 (ISA 600) با عنوان «ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه» (بازنگری شده)، (شامل کار حسابرسان بخش) را منتشر کرد.

پیش نویس استاندارد بین المللی حسابرسی 600 (بازنگری شده) با ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه (حسابرسی گروه) سروکار دارد. حسابرسیهای گروه اغلب پیچیده تر و چالش برانگیزتر از حسابرسی یک بنگاه هستند زیرا یک گروه ممکن است بنگاهها یا واحدهای کسب وکار زیادی را در حوزه های گزارشگری مختلف داشته باشد، و حسابرسان بخش ممکن است درگیر شوند.
استاندارد پیشنهادی یک رویکرد مبتنی بر ریسک را برای برنامه ریزی و انجام حسابرسی گروه معرفی می کند.
استاندارد پیشنهادی قبول دارد که حسابرسان بخش می توانند، در همه مراحل حسابرسی گروه نقش داشته باشند، که اغلب همین طور است
علاوه بر این، استاندارد پیشنهادی:
• دامنه و کاربردپذیری استاندارد را روشن می کند. 
• بر اهمیت به کاربستن تردید حرفه ای در کل حسابرسی گروه تاکید می کند.
• روشن می کند که همه استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISA) باید از راه ایجاد پیوندهای محکمتر با سایر استانداردهای بین المللی حسابرسی، به ویژه استاندارد بین المللی حسابرسی 220  با عنوان «کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی» (بازنگری شده)، استاندارد بین المللی حسابرسی 315  با عنوان «تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن» (بازنگری شده 2019)، استاندارد بین المللی حسابرسی 330 با عنوان «برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده» در حسابرسی گروه مورد استفاده قرار گیرند.
• نیاز به اطلاع رسانی و تعامل قوی بین تیم حسابرسی گروه، شریک مسئول حسابرسی گروه، و حسابرسان بخش را تقویت می کند.
• رهنمودهای جدید در مورد آزمون کنترلهای عمومی و کنترلهای مربوط به فعالیتهای متمرکز را در بر می گیرد.
• رهنمودهای افزوده در مورد چگونگی رسیدگی به محدودیتهای دسترسی به افراد و اطلاعات را در بر می گیرد.
• ملاحظات ویژه در زمینه های دیگر حسابرسی گروه، شامل اهمیت و مستندسازی را تقویت می کند. 
با توجه به تاثیر کووید-19، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی دوره اظهارنظر 120 روزه هیئت برای مشورتخواهی عمومی را کنار گذاشته است. بنابراین، طرح پیش نویس پیشنهادی استاندارد بین المللی حسابرسی 600 (بازنگری شده) تا 2 اکتبر 2020 برای اظهارنظر عمومی باز است.
 

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید