اخبار

انتشار جلد دوم از مجموعه تصمیمهای دستورکاری

انتشار جلد دوم از مجموعه تصمیمهای دستورکاری
دومین قسمت از مجموعه تصمیمهای دستورکاری (CAD) بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که به‌تازگی منتشر شده، تصمیمهای دستورکاری اکتبر 2019 تا مارس 2020 کمیته بین‌المللی تفسیر گزارشگری مالی (IFRIC) منتشر شده را گردهم می‌آورد.

تصمیمهای دستورکاری بر اساس ارتباط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سازماندهی شده است. این سند درنظر دارد تا دسترسی بیشتری به فعالیتهای کمیته که پیش ازاین منتشر شده است، را فراهم کند.
نقش کمیته، همکاری با هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در پشتیبانی از استفاده مداوم از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است.
کمیته زمانی تصمیم دستورکاری منتشر می کند، که پس از مشورتخواهی، نتیجه گیری کند که برای پاسخگویی به پرسشی درباره کاربرد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، نیازی به استانداردگذاری نیست. این اقدام بیشتر به این دلیل است که اصول و الزامات موجود در استانداردها برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده کافی است.
در این موقعیتها، تصمیم دستورکاری شامل مطالبی است که توضیح می دهد چگونه اصول و الزامات کاربردپذیر در استانداردها، در مورد معاملات یا الگوی اطلاعاتی شرح داده شده اعمال می‌شود.

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید