اخبار

ایجاد یک رویکرد جهانی منسجم برای گزارشگری شرکتی

ایجاد یک رویکرد  جهانی منسجم برای گزارشگری شرکتی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی به مشورتخواهی حسابداری اروپا (Accountancy Europe) درباره استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری شرکتی پاسخ داد، که به تکامل استانداردگذاری برای ارتقای گزارشگری شرکتی در سطح جهانی می پردازد.

سامانه فعلی گزارشگری شرکتی، برای مقابله با چالشهای تحمیل شده از سوی الزامات بیشمار در حوزه های گزارشگری مختلف و نبود استانداردهای مورد پذیرش گسترده در حوزه های مختلف فراتر از گزارشگری مالی، به تحول فوری نیاز دارد. پیامد این کمبود، کیفیت متغیر و نبود مقایسه پذیری است که منجر به هزینه بیشتر و تخصیص سرمایه ناکارامد، هم برای شرکتها و هم برای سرمایه گذاران، می شود.
همان طور که از دیدگاه فدراسیون درمورد ارتقای گزارشگری شرکتی برداشت شد، برای دستیابی به اطلاعات و استانداردهای تشریحی مربوط، اتکاپذیر و مقایسه پذیر، نیاز به یک راه حل جهانی وجود دارد.  
در پاسخ به مشورتخواهی، فدراسیون شش پیشنهاد را برای استحکام در ساختار یکپارچه گزارشگری جهانی مورد تایید قرار داد. 
این پیشنهادها، توسعه یک رویکرد جهانی نسبت به تدوین استاندارد بین المللی، یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری شرکتی و یک ساختار نظارتی را شامل می شود. 
در راستای ارتقای گزارشگری شرکتی، نیاز فوری به یک رویکرد جهانی نسبت به این سه عامل، یعنی نظارت، چارچوب و استانداردها وجود دارد. 
درهمان حال که زمان برای سرمایه گذاران، شرکتها و بازارهای سرمایه چالش برانگیز است، رقابت برای سرمایه چالش برانگیزتر خواهد شد و تقاضا برای اطلاعات مربوط و شفاف درمورد سازمانها وجود خواهد داشت تا به تصمیمها در زمینه تخصیص سرمایه و ارزیابیهای سرمایه گذار و دیگر ذینفعان از ایجاد ارزش در بلندمدت، آگاهی اتکاپذیر بدهد.
مهلت ارسال نظرات تا تاریخ 30 آوریل تعیین شده است.

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید