اخبار

فرصت کووید- 19 برای حرفه حسابرسی

فرصت کووید- 19 برای حرفه حسابرسی
هیئت مستقل انتطام بخشی حسابرسان افریقای جنوبی (IRBA SA) رهنمودی در رابطه با پیامدهای شیوع کووید- 19 برای حسابرسیها و حسابرسان منتشر کرده است.

برخی از زمینه های اصلی این رهنمود عبارتند از: 
• شیوع کووید- 19 ممکن است عملیات کسب و کار واحدهای تجاری را مختل کند و فرایند گزارشگری مالی نیز ممکن است زیر تاثیر قرار گیرد. حسابرسان باید به صورت فعال درباره این موارد با صاحبکاران گفتگو کنند تا بفهمند آیا بر برنامه زمانی گزارشگری صاحبکار و فرایندهای حسابرسی تاثیر دارد یا خیر.  
• با شیوع کووید- 19، حسابرسان ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد ریسکهای تحریف بااهمیت در صورتهای مالی داشته باشند، زیرا ممکن است اطلاعات مبنای ارزیابی اولیه ریسک تغییر کرده باشد. برای حسابرسیهای در حال انجام، حسابرسان باید آثار را ارزیابی کرده و ممکن است نیاز باشد که در ارزیابی خود از ریسک تجدیدنظر کنند و روشهای حسابرسی برنامه ریزی شده مطابق با استاندارد بین المللی حسابرسی 315  (ISA 315)  با عنوان «تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت» (تجدیدنظر شده) را اصلاح کنند. 
• با توجه به محدودیتهای مسافرتی و شرایط کاری مختلف، حسابرسان ممکن است در دسترس پیداکردن به محل صاحبکار برای انجام رویه های حسابرسی مشکل داشته باشند؛ و/یا ممکن است نتوانند به اندازه کافی شواهد حسابرسی مناسب به دست آورند.
• برای حسابرسیهای گروه، حسابرسان بخش در کشورهای آسیب دیده ممکن است در به دست آوردن شواهد حسابرسی مناسب با مشکل روبرو شوند، که ممکن است باعث تاخیرهای درخورتوجه در تکمیل حسابرسیهای بخش شود. افزون بر این، اعضای حسابرسی گروه ممکن است قادر به سفر به کشورهای آسیب دیده برای بررسی کاربرگهای بخشهای مهم نباشند. با این حال، اعضای حسابرسی گروه، مسئولیت به دست آوردن شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای شکلدهی اظهارنظر حسابرسی گروه را بر عهده دارند. شریک مسئول حسابرسی گروه وظیفه هدایت، نظارت و عملکرد قرارداد حسابرسی گروه را بر عهده دارد.
علاوه بر زمینه های فوق، حسابرسان ممکن است پیامدهای مربوط به گزارش حسابرس را نیز درنظر بگیرند.

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید