اخبار

انتشار سند گفتگو درباره تملک و حسابداری سرقفلی

انتشار سند گفتگو درباره تملک و حسابداری سرقفلی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) یک سند گفتگو (DP) درباره اصلاحات ممکن در اطلاعاتی که شرکتها درباره تملک کسب وکارها گزارش می کنند، منتشر کرده تا به سرمایه گذاران در ارزیابی میزان موفقیت آن تملکها کمک کند.

هیئت همچنین به دنبال دریافت بازخورد در زمینه چگونگی به حساب گرفتن سرقفلی ناشی از چنین معاملاتی به وسیله شرکتهاست.
تملک یک کسب وکار دیگر، روشی رایج برای رشد شرکتهاست. با این حال تملکها همیشه درسالهای بعد، آن گونه که مدیریت در ابتدا انتظار دارد انجام نمی شود. سرمایه گذاران مایل هستند که در زمینه چگونگی عملکرد یک تملک در رابطه با چنین انتظاراتی بیشتر بدانند، تا بتوانند مدیریت شرکت را در زمینه تصمیهای مربوط به تملک، وادار به پاسخگویی کنند.
هیئت، در پاسخ به این بازخورد، پیشنهاد انجام تغییراتی در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را مطرح می کند که شرکت را ملزم به افشای اطلاعات درباره اهداف خود از تملک و در دوره های بعدی، ملزم به افشای اطلاعات درباره چگونگی عملکرد تملک در مقایسه با آن اهداف خواهد کرد.
همچنین هیئت، امکان تغییر در نحوه به حساب گرفتن حسابها برای سرقفلی را درنظر قرار داده است. شرکتها باید به طور سالانه سرقفلی را به منظورکاهش ارزش مورد آزمون قرار دهند، اما ذینفعان درباره موثربودن این آزمون دیدگاه های متفاوتی دارند.
مهلت ارسال اظهارنظرتا تاریخ 15 سپتامبر 2020 تعیین شده است.

۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۲۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید