اخبار

به کارگیری استاندارد در شرایط بی اطمینانی ناشی از کووید- 19

به کارگیری استاندارد در شرایط بی اطمینانی ناشی از کووید- 19
به تازگی سندی منتشر شده است که به پرسشهای مربوط به به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) با عنوان «ابزارمالی» درطی دوره افزایش بی اطمینانی ناشی از شیوع بیماری کووید- 19 پاسخ می دهد.

این سند در راستای اهداف آموزشی تهیه شده است و به الزامات موجود در این استاندارد می پردازد که برای شرکتهایی مربوط است که در حال بررسی چگونگی اثرگذاری این همه گیری بر حسابداری زیانهای اعتباری موردانتظار (ECL) خود هستند. این سند، الزامات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 را تغییر نداده، حذف یا اضافه نمی کند، و به منظور پشتیبانی از به کارگیری یکنواخت و درست استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 تهیه شده است.
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 در پاسخ به درخواستهای گروه 20 (G20) و سایرین برای ارائه اطلاعات با آینده نگری بیشتر نسبت به استاندارد قبلی درباره زیان وامها و ارائه اطلاعات شفاف و به موقع درباره تغییرات ریسک اعتباری تهیه شده است.
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) همچنان به همکاری با مراجع انتظام بخشی و سایرین در زمینه به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 ادامه می دهند و این سند شرکتها را تشویق می کند تا رهنمود تهیه شده توسط مراجع انتظام بخشی و مراجع اوراق بهادار را درنظر بگیرند.

۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید