اخبار

انتشار پیش نویس گزارشگری مستقل گسترده

انتشار پیش نویس گزارشگری مستقل گسترده
سازمانها به طور فزاینده و به صورت داوطلبانه یا بنابر الزام قانون یا مقررات، در مورد عملکرد و تاثیرات گسترده تر خود (گزارشگری مستقل گسترده (EER)) گزارش می دهند و تقاضای فزاینده ای برای خدمات اطمینان بخشی در زمینه این گونه گزارشگری وجود دارد. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) در پاسخ به این تمایل، رهنمود غیرالزام آور گزارشگری مستقل گسترده را برای دریافت بازخورد تهیه کرده و برای درونداد عمومی تا 13 ژوئیه 2020، فراخوان داده است.

گزارشگری مستقل گسترده شکلهای مختلف گزارشگری، شامل گزارشگری یکپارچه، گزارشگری پایداری و سایر گزارشگریها از سوی نهادها در مورد امور مالی و غیرمالی، شامل مسائل زیست محیطی، اجتماعی، و راهبری، مربوط به فعالیتهای یک بنگاه را در خود جای می دهد، اما محدود به این موارد نیست.
هدف از مشورتخواهی عمومی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان¬بخشی در مورد رهنمود پیشنهادی با عنوان اطمینان بخشی گزارشگری مستقل گسترده (EEPA)، ترویج کاربرد یکنواخت و باکیفیت استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخشی 3000 (ISAE 3000) (تجدیدنظرشده) با عنوان «خدمات اطمینان بخشی به غیراز حسابرسی یا بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی» است، تا:
• اثر خدمات اطمینان بخشی گزارشگری مستقل گسترده بر کیفیت گزارشهای گزارشگری مستقل گسترده را تقویت کند؛
• اعتماد کاربر به گزارشهای اطمینان بخشی حاصل شده را تقویت کند؛ و
• اطمینان بیشتری نسبت به اعتبار گزارشهای گزارشگری مستقل گسترده و اعتماد و اتکاری به آنها به وسیله کاربرانِ موردنظر، ایجاد کند.
پیش نویس این رهنمود غیرالزام آور، ملاحظات ویژه ای در زمینه انجام خدمات اطمینان بخشی در زمینه گزارشگری مستقل گسترده را مطرح می کند.

۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید