اخبار

انتشار سه پیش نویش از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

انتشار سه پیش نویش از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) سه پیش نویس را منتشر کرده است.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) پیش نویس پیشنهادی 70 (ED 70) با عنوان «درامد با تعهدات عملکردی»، پیش نویس پیشنهادی 71 (ED 71) با عنوان «درامد بدون تعهدات عملکردی» و پیش نویس پیشنهادی 72 (ED 72) با عنوان «هزینه های انتقال» را منتشر کرده است. این سه پیش نویس با هم منتشر شدند تا ارتباط بین حسابداری برای درامد و هزینه های انتقال را برای پاسخ دهندگان مشخص کنند. سه پیش نویس پیشنهادی  پیشگام رویکردهای جدید برای برخی از مهمترین مبادلات واحدهای بخش عمومی، شامل انتقالهای بین دولتی و کمکهای مالی برای ارائه خدمات اصلی دولت به جامعه هستند؛ که عبارتند از:
• رویکردی ساده تر برای طبقه بندی مبادلات درامدی؛
• مدلی جدید برای شناخت و سنجش درامد؛ و
• رهنمودی در مورد هزینه های انتقال، که در حال حاضر در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی  (IPSAS)وجود ندارد.
پیش نویس پیشنهادی 70 مطابق با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 15 (IFRS 15) با عنوان «درامد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان»، ضمن گسترش رویکرد تشخیص درامد در آن استاندارد برای رسیدگی به مبادلات رایج بخش عمومی که شامل تعهدات عملکردی می شود، ازجمله مواردی را دربر می گیرد که در آن ذینفع نهایی شخص ثالث است. انتظار می رود این پیش نویس جایگزین استاندارد  بین المللی حسابداری بخش عمومی 9 (IPSAS 9) با عنوان «درامدهای حاصل از مبادلات معاوضه ای»، و استاندارد  بین المللی حسابداری بخش عمومی 11  با عنوان «قراردادهای ساختمان» شود. 
پیش نویس پیشنهادی 71 نسخه به روزرسانی شده استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 23  با عنوان «درامدهای حاصل از مبادلات غیرمعاوضه ای (مالیاتها و انتقالات)» است که به برخی از مواردی می پردازد که در به کارگیری آن مشاهده شده است. برخلاف استانداردهای کنونی در زمینه درامد، که درامد را بر اساس تمایز معاوضه ای یا غیرمعاوضه ای طبقه بندی می کنند، پیش نویسهای 70 و 71 مبادلات درامدی را بر این اساس که آیا دارای تعهدات عملکردی هستند یا خیر، متمایز می کنند، که این به عنوان تعهدی برای انتقال کالاها یا خدمات به خریدار یا شخص ثالث ذینفع تعریف می شود. پیش نویس پیشنهادی 71 همچنین برای اولین بار رهنمود ویژه بخش عمومی در مورد انتقال سرمایه ارائه می دهد.  
 پیش نویس پیشنهادی 72 رهنمودی برای هزینه های انتقال پیشنهاد می کند، در جایی که ارائه دهنده انتقال، بدون دریافت مستقیم ما به ازا، منابعی برای یک واحد دیگر فراهم می کند. در ارائه رهنمودها برای اولین بار در زمینه هزینه های معاملاتی که ممکن است توسط دیگر سازمانهای بخش عمومی زیر پیش نویسهای پیشنهادی درامدی ثبت شود، پیش نویس پیشنهادی 72 شامل پیشنهادهایی برای مبادلات با یا بدون تعهدات عملکردی است. 

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید