اخبار

به روزرسانی برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

به روزرسانی برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
گزارش نشست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در ماه ژانویه به تازگی منتشر شده است.

موضوعهایی موردبحث در این نشست شامل موارد زیر بود:
• اصلاحات مربوط به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 (IFRS17) با عنوان «قراردادهای بیمه»،
• ترکیبهای تجاری زیرکنترل مشترک،
• نواوری در افشا- بازبینی موارد افشای موردنظر در سطح استانداردها،
• اصلاح نرخ بین بانکی پیشنهادی و تاثیر آن بر گزارشگری مالی،
• به روزرسانی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی،
 • اصلاح شاخص نرخ بهره (اصلاحاتی در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 و  استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 7)،
• موضوعهای استقرار،
• مزایای بازنشستگی وابسته به بازده دارایی،
• ذخایر،
• فعالیتهای تنظیم نرخ،
• برنامه های پژوهشی،
• شرکتهای فرعی که بنگاه های کوچک ومتوسط هستند،
• به روزرسانی مرجع چارچوب مفهومی ( اصلاحاتی در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره3).

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۳۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید