اخبار

تکمیل رهنمود در زمینه مخارج سیاست اجتماعی

تکمیل رهنمود در زمینه مخارج سیاست اجتماعی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی اصلاحاتی با عنوان «خدمات فردی و جمعی» را منتشر کرده است.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی اصلاحاتی در استاندارد  بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 19 (IPSAS 19) با عنوان «خدمات فردی و جمعی» را منتشر کرده است که به گستره وسیعی از هزینه های مهم دولت می پردازد که به طور مستقیم بر زندگی شهروندان در سراسر جهان تاثیر می گذارد.
هیئت، در ژانویه گذشته استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 42 با عنوان «مزایای اجتماعی» را منتشر کرد که رهنمودی بسیار ضروری برای حسابداری مخارج مزایای اجتماعی را فراهم ساخت. رهنمود جدید با ارائه الزاماتی برای حسابداری خدمات جمعی (همانند دفاع در سطوح ملی و روشنایی خیابان در سطوح زیرملی) و خدمات فردی (همانند بهداشت و آموزش)، استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 42 را کامل می کند. رهنمود خدمات فردی و جمعی الزام می کند که هزینه باید در هنگام ارائه خدمات شناسایی شود.
رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، یان کروتروز  (Ian Carruthers) بیان کرد: "خرسندم که با انتشار رهنمود خدمات فردی و جمعی (اصلاحاتی در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 19) که تکمیل کننده استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 42 با عنوان «مزایای اجتماعی» است، اکنون هیئت دارای مجموعه کاملی از الزامات و رهنمودهای حسابداری برای مهمترین برنامه های دولت است."

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید