اخبار

ارائه پیش نویس پیشنهادی رهنمود در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی

ارائه پیش نویس پیشنهادی رهنمود در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی (ED) با عنوان «اصلاحات پیشنهادی در آیین اخلاقی در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی» را منتشر کرد.

اصلاحات کم دامنه پیشنهادی در آیین بین المللی اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (شامل استانداردهای بین المللی استقلال) هماهنگ با تهیه استاندارد بین المللی پیشنهادی مدیریت کیفیت 2 (ISQM 2) با عنوان «بازبینی کیفیت کار حسابرسی» تهیه شده است. 
پیش نویس پیشنهادی شامل رهنمود پیشنهادی در مورد استفاده از چارچوب مفهومی در این آیین برای پرداختن به موضوع واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی (EQR) است، و درنتیجه از استاندارد بین المللی پیشنهادی مدیریت کیفیت 2 در پرداختن به موضوع صلاحیت فرد برای خدمت در نقش بازبینی کننده کیفیت کار حسابرسی پشتیبانی می کند. به ویژه، رهنمود پیشنهادی: 
• انواع مختلف خطر در رعایت اصل بنیادی واقع بینی را توضیح می دهد که ممکن است در شرایطی ایجاد شود که فرد برای انتصاب به عنوان بازبینی کننده کیفیت کار حسابرسی برای یک کار مشخص درنظر گرفته شده باشد؛ 
• عواملی را که باید برای ارزیابی سطح خطرهای شناسایی شده درنظر گرفته شود، تعیین می کند؛ و
• اقدامی را پیشنهاد می کند که ممکن است تدابیر ایمن ساز برای مقابله با خطرها باشند.
تهیه این پیشنهاد با استفاده از همکاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در چارچوب هماهنگی مستقر بین دو هیئت انجام شده است. هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران در حال اقدام در یک چارچوب زمانی پرشتاب است تا این پیشنهاد را هماهنگ با پیش بینی نهایی سازی  استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت 2 در سال 2020، نهایی کند.
 مهلت ارسال نظرات از طرف همه ذینفعان تا 16 مارس 2020 تعیین شده است.

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید