اخبار

انتشار دومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای

انتشار دومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی دومین بخش از مجموعه آموزشی«جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای» را با عنوان «چارچوب مفهومی- گام اول، شناسایی مخاطره ها» منتشر کرد.

این مجموعه از طریق دوازده بخش ماهانه، نگاهی موشکافانه به آیین اصول خلاق حرفه ای برای حسابداران می اندازد. هر بخش از این مجموعه، به شیوه‌ای ارتباط پذیر و کاربردی به جنبه های مختلف آیین در موقعیتهای دنیای واقعی می پردازد. به اصلاحات جدید در آیین توجه ویژه ای خواهد شد. خوانندگان به وسیله شرح و تحلیل تخصصی متخصصان شاغل در توسعه استانداردها، درک بهتری از فرایند تفکر در پس حوزه های پیچیده تر آیین اصول اخلاق حرفه ای به دست خواهند آورد.
اولین بخش از این مجموعه به پنج اصل بنیادی اخلاق پرداخت که استاندارد رفتار مورد انتظار از همه حسابداران حرفه ای را تدوین می کند؛ استانداردی که حسابداران را نسبت به انجام مسئولیت خود برای اقدام در جهت منافع همگانی توانمند می سازد.
بخش دوم جنبه های مهمی از چارچوب مفهومی آیین اصول اخلاق حرفه ای را نمایان می سازد که رویکردی برای همه حسابداران حرفه ای است که ملزم هستند در رعایت پنج اصل مهم آن را به کار گیرند. این بخش بر شناسایی مخاطره ها تمرکز دارد و به وسیله دو بخش بعدی یعنی ارزیابی و مقابله با مخاطره ها کامل خواهد شد.
مجموعه «جستجو در آیین اصول اخلاقی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران» که به وسیله فدراسیون بین المللی حسابداران منتشر شده، بخشی از آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران نیست. این سند غیرالزام آور است و جایگزین مطالعه آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران نخواهد بود. 

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید