اخبار

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۸

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۸
محمد مسیحی معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد:

"مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارائه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود. همچنین از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد."
معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه 1394 اضافه کرد: "پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم اظهارنامه های مالیاتی بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانکهای اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد و صرفا تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی مودیان بر مبنای شاخصها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار می گیرد."
مودیان برای کسب اطلاعات بیشتر به مرکز اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند: www.intamedia.ir

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید