اخبار

روشن کردن الزامات طبقه بندی بدهیها به جاری و غیرجاری

روشن کردن الزامات طبقه بندی بدهیها به جاری و غیرجاری
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) اصلاحاتی با دامنه محدود برای استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1 (IAS 1) با عنوان «ارائه صورتهای مالی» منتشرکرد تا چگونگی طبقه بندی بدهیها یا دیگر بدهیها را به عنوان جاری یا غیرجاری شرح دهد.

این اصلاحات با کمک به شرکتها، در تعیین این که در صورت وضعیت مالی، کدام یک از بدهیها و دیگر بدهیها با تاریخ تسویه نامشخص باید به عنوان جاری (بدهی که قرار است یا به احتمال قرار است در مدت یکسال تسویه شود) یا غیرجاری طبقه بندی شوند، درنظر دارد یکنواختی در به کارگیری الزامات را افزایش دهد. این اصلاحات ازجمله، الزامات طبقه بندی بدهی بنگاه را شرح می دهد که ممکن است ازطریق تبدیل به حقوق مالکانه تسویه شود.
این اصلاحات، الزامات موجود را روشن کرده، ولی تغییر نمی دهد و بنابراین انتظار نمی رود که به طور بااهمیتی بر صورتهای مالی بنگاهها اثر بگذارد. به هرحال، این اصلاحات ممکن است منجر به تجدیدطبقه بندی برخی از بدهیها از جاری به غیرجاری و بالعکس شود که همین ممکن است بر قراردادهای تسهیلات اثرگذار باشد. بنابراین هیئت با فرصت دادن به بنگاهها برای آماده شدن برای انجام این اصلاحات، تاریخ به کارگیری آنها را از ابتدای ماه ژانویه 2022 تعیین کرده است. به کارگیری اصلاحات قبل از تاریخ تعیین شده، اختیاری است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید