اخبار

انتشار آیین اصول اخلاقی جدید انجمن حسابرسان داخلی خبره

انتشار آیین اصول اخلاقی جدید انجمن حسابرسان داخلی خبره
انجمن حسابرسان داخلی خبره (Chartered IIA) آیین اصول اخلاقی جدیدی با هدف افزایش اثربخشی کارکرد حسابرسان داخلی منتشر کرد.

آیین اصول اخلاقی حرفه حسابرسی داخلی، به دنبال سقوط برخی از شرکتهای مهم که با نقاط ضعف راهبری آنها ارتباط داشت، همانند سقوط شرکت ساختمانی کریلیون (Carillion) در بریتانیا، به تقویت راهبری شرکتی کمک می کند.
این آیین به ارتقای جایگاه، دامنه و مهارتهای حسابرسی کمک و 38 پیشنهاد را برای کسب وکار مطرح می کند، ازجمله:
• دسترسِ نامحدود برای حسابرسان داخلی، به طوری که از کنکاش در هر بخش سازمان محل خدمت خود و اطلاعات مهم مدیریت محروم نباشند.
• حق حضور و نظارت بر نشستهای کمیته.
• خط ارتباطی مستقیم با مدیر مالی ارشد (CEO) و گزارش مستقیم به رئیس کمیته حسابرسی به منظور افزایش اختیار و موقعیت حسابرسی داخلی.
• به کارگیری مستقیم حسابرسان داخلی ارشد در هرگونه کسب و کار، حتی در زمانی که گروه حسابرسی داخلی خارج از سازمان است. این امر باعث می شود که حسابرسان داخلی ارشد دسترسِ کافی و به موقع به اطلاعات و تصمیمهای مهم مدیریت داشته باشند.
• اطلاع رسانی منظم و درمیان گذاشتن اطلاعات از سوی حسابرس داخلی ارشد و شریک مسئول حسابرسی مستقل تا این اطمینان پیدا شود که هر دو گروه اطمینان بخشی وظایف خود را به طور موثر انجام می دهند.
آیین اصول اخلاقی حرفه حسابرسی داخلی توسط یک کمیته رهبری مستقل تهیه شد که از سوی انجمن حسابرسان داخلی خبره تاسیس شده بود و برندان نلسون (Brendan Nelson) رئیس کمیته حسابرسی شرکت بریتیش پترولیوم (PB) ریاست این کمیته را بر عهده داشت.
نسخه نهایی آیین اصول اخلاقی پس از آن که 12هفته در معرض مشورت خواهی همگانی قرار داشت و در آن بیش از صد سودبر مشارکت داشتند، منتشر شد.
آیین اصول اخلاقی حرفه حسابرسی داخلی، به دنبال بازنگری گزارشگری بنگاهها درقبال آیین راهبری بنگاه، که توسط شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) به تازگی منتشر شد، ارائه شده است.

۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید