اخبار

فراخوان برای عضویت در گروه رهبری فنی بنیاد

فراخوان برای عضویت در گروه رهبری فنی بنیاد
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به دنبال یک عضو برای گروه رهبری است تا به گروه فنی بپیوندد.

محل انجام خدمت در لندن خواهد بود وقرارداد به طور دائمی منعقد می شود. حقوق براساس بازار کار به همراه مزایا تعلق می گیرد و عضو گروه رهبری گزارش فعالیتهای خود را به مدیر فنی اجرایی (ETD) ارائه می کند.
• عضو جدبد تیم رهبری فنی، بر روی مشارکت اثربخش روابط با سودبران تمرکز خواهد کرد و در زمینه موضوعهای سازمانی گسترده تر برای سطح ارشد درونداد تهیه خواهد کرد.
• شرح شغل عضو جدید، که در مرکز اطلاع رسانی بنیاد در دسترس است، مسئولیتها و شایستگیهای عمومی نقشی را مطرح می کند که از اعضای گروه رهبری فنی انتظار می رود. 
• علاوه بر این، نامزدهایی که مایلند برای این نقش در نظر گرفته شوند باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
   - تخصص گسترده و دقیق در تهیه، نگهداری و اجرای راهبرد مشارکت سودبران.
  - تجربه برنامه ریزی در ارتباط با سودبران، شناسایی فرصتها و مدیریت ریسکها از دیدگاه سودبران.
  - تجربه مدیریت روابط پیچیده و راهبردی با سودبران در محیط سیاسی و بین المللی.
  -  تعهد به اهداف بنیاد و مطلوبهای استانداردگذاری در جهت منافع عمومی.
فرصت ثبت نام تا 31 ژانویه 2020 تعیین شده است.

۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید