اخبار

انتشار اصلاحات بخش 4بی آیین اصول اخلاقی

انتشار اصلاحات بخش 4بی آیین اصول اخلاقی
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران(IESBA) به تازگی تجدیدنظرهای پیشنهادی در بخش 4بی (4B) آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the code) برای بازتاب واژگان و مفاهیم به کاررفته در استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخشی شماره 3000 (ISAE 3000) (تجدیدنظرشده) را منتشر کرد.

بخش 4بی آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (شامل استانداردهای بین المللی استقلال)، استانداردهای استقلال برای کار خدمات اطمینان بخشی، به غیر از خدمات حسابرسی  و بررسی اجمالی را شامل می شود. 
این تجدیدنظر برای ادای تعهدی بود که هیئت در راهبرد و برنامه کار سال 2023-2019 به منظور بازبینی و تغییر بخش 4بی آیین اصول اخلاقی اعلام کرده بود، تا مفاد این بخش را با واژگان و مفاهیم تجدیدنظرشده اطمینان بخشی در استاندارد بین المللی خدمات اطمینان بخشی هیئت استانداردهای بینالمللی خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) با عنوان «خدمات اطمینان بخشی به غیراز حسابرسی یا بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی» هماهنگ کند.
اصلاحات مهمی که درهماهنگی با هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی توسعه داده شده، شامل موارد زیر است:
• تغییر در واژگان مهم، ازجمله تجدیدنظر در تعریف واژه «صاحبکار خدمات اطمینان بخشی»،
• اصلاحاتی در الزامات مشخص شده استقلال با توجه به تجدیدنظر در تعریف صاحبکار خدمات اطمینان بخشی،
• شفافیت بیشتر در بخشهای خدمات اطمینان بخشی و نقشها و مسئولیتهای آنها و الزامات استقلال مربوط که به کارگرفته می شوند، و
• تفکیک روشنتر میان انواع خدمات اطمینان بخشی که در بخش 4آ پوشش داده شده است (مربوط به استقلال در خدمات حسابرسی و بررسی اجمالی) و بخش 4بی آیین اصول اخلاقی.

۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید