اخبار

پیشنهاد هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری برای افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی

پیشنهاد هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری برای افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) با تمرکز بر عملکرد مالی، پیشنهاد اصلاحاتی در نحوه انعکاس اطلاعات در صورتهای مالی را ارائه کرده است.

در پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران، این پیشنهادها اطلاعات مقایسه پذیرتر در صورت سودیازیان و رویکردی منظم‌تر و شفافتر در گزارشگری مالی سنجه‌های عملکرد تعریف شده به وسیله مدیریت را الزامی می داند (معیارهای غیرهمسو با اصول پذیرفته شده حسابداری (non-GAAP)).
هیئت این پیشنهادها را به عنوان بخشی از پروژه صورتهای مالی اساسی و اقدام گسترده تر در راستای انعکاس بهتر اطلاعات در گزارشگری مالی ارائه داده است. این پیشنهادها سه موضوع مهم را پوشش می دهند.
جمعهای فرعی جدید در صورت سودیازیان
بنگاه‌ها ملزم به ارائه سه جمع فرعی جدید برای سود، از جمله سود عملیاتی خواهند بود. معمولا سود عملیاتی به وسیله بنگاه‌ها گزارش می شود، اما درحال حاضر از سوی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تعریف نشده است، که مقایسه معنادار میان بنگاه‌ها را دشوار می کند. جمعهای فرعی جدید، ساختار بهتری را برای اطلاعات فراهم می آورند و مقایسه بنگاه‌ها را برای سرمایه گذاران امکان‌پذیر می‌سازند.
شفافیت سنجه های غیرهمسو با اصول پذیرفته شده حسابداری
بنگاه‌ها باید سنجه‌های عملکرد مدیریت شامل جمعهای فرعی درامد و هزینه هایی که در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مشخص نشده اند را در یادداشت جداگانه ای همراه با صورتهای مالی افشا کنند.
بنگاه‌ها در این یادداشت باید توضیح دهند که چرا این سنجه‌ها اطلاعات سودمندی را فراهم می آورد و چگونه این اطلاعات محاسبه شده اند و یک صورت مغایرت برای مقایسه پذیرترین جمع فرعی سود ارائه کنند که از سوی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تعریف شده است.
بهبود اطلاعات تجزیه شده
همچنین بنگاه‌ها مجبور خواهند شد که تحلیل بهتری از هزینه های عملیاتی بنگاه ارائه کرده، هر نوع درامد یا هزینه غیرمعمول را با استفاده از تعریف ارائه شده هیئت از «غیرمعمول»، در یادداشتها ارائه دهند. این الزامات به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد که سود بنگاه‌ها را تحلیل کرده و جریانهای نقدی آینده را پیش بینی کنند.
این پیشنهاد منجر به تدوین استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدیدی خواهد شد که ارائه عمومی و افشای الزامات مربوط برای همه بنگاه‌ها را  مشخص می کند و جایگزین استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1 (IAS1) با عنوان «ارائه صورتهای مالی» می شود.
فرصت ارسال نظرات درباره این پیش نویس تا 30 ژوئن 2020 تعیین شده است.

۲ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید