اخبار

جریمه موسسه گرانت تورنتون از سوی شورای گزارشگری مالی بریتانیا

جریمه موسسه گرانت تورنتون از سوی شورای گزارشگری مالی بریتانیا
شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC)، جریمه هایی برای موسسه حسابرسی گرانت تورنتون (Grant Thornton)، و شریک مسئول کار حسابرسی، تعیین کرد.

شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC)، در رابطه با انجام حسابرسی قانونی صورتهای مالی یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال2016، جریمه هایی برای موسسه حسابرسی گرانت تورنتون (Grant Thornton)،  و شریک مسئول کار حسابرسی، تعیین کرد.
این جرایم شامل موارد زیر هستند:
• جریمه ای به مبلغ 650 هزارپوند برای موسسه گرانت تورنتون (این مبلغ با اقرار و همکاری زودهنگام موسسه به 422 هزاروپانصد پوند کاهش یافت).
• جریمه ای به مبلغ 20 هزارپوند برای شریک مسئول کار حسابرسی (این مبلغ با اقرار و همکاری زودهنگام شریک به مبلغ 13 هزارپوند کاهش یافت).
• اعلامیه ای مبنی بر این که گزارش حسابرسی سال 2016 که بانام موسسه گرانت تورنتون امضا شده است، برخی از الزامات مربوط را براورده نکرده است.
همچنین در این حکم آمده که موسسه گرنت تورنتون و شریک مسئول کار حسابرسی تمام هزینه های شورای اجرایی بازرسی را پرداخت خواهند کرد.
موارد نقض شده از الزامات مربوط در رابطه با کار حسابرسی مربوط به داراییهای اصلی شرکت و عرصه ای بود که به عنوان یک حوزه ریسک بااهمیت شناسایی شده بود. کار انجام شده در اربتاط با نمونه گیری از این داراییها کافی نبود و در انتخاب نمونه حسابرسی که ریسک نمونه گیری را درسطح پذیرفتنی کاهش دهد، موفق نبود.
همچنین مشخص شد که گروه حسابرسی نسبت به کارشناسان مستقل منصوب شده شرکت در ارزیابی انجام شده از داراییها به نادرستی اعتماد کرده بودند و در این مورد، به طور مناسب از کارشناسان حسابرس استفاده نشده بود.
موارد نقض شده از سوی گروه حسابرسی باعث کوتاهی در گرداوری شواهد کافی و مناسب برای حسابرسی شده بود، شواهدی که به نتیجه گیری معقول راجع به ارزیابی داراییها کمک می کرد. همچنین کوتاهی در به کارگیری مناسب تردید حرفه ای و تهیه مدارک کافی برای حسابرسی وجود داشت. با این حال، هیچ یک از موارد نقض شده از الزامات مربوط، از روی عمد، تقلب، حساب شده یا از روی بی ملاحظه‌گی نبوده است. همچنین، موسسه گرانت تورنتون اقدام اصلاحی، ازجمله ارائه آموزشهای مناسب در به کارگیری کارشناسان و چالش براوردهای مدیریتی برای تمام کارکنان حسابرسی به منظور جلوگیری از تخلفات دوباره انجام داده است. 

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید