اخبار

فراخوان عضویت نامزدهای شایسته در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

فراخوان عضویت نامزدهای شایسته در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
کاوش جهانی برای داوطلبان شایسته به منظور عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) شروع شده است، تا هفت جایگاه موجود به عنوان عضو هیئت پر شود. این عضویت برای یک دوره 3 سالی اولیه است که از 1 ژانویه 2021 شروع می‌شود.

براساس دوره چرخش عادی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی، کاوش جدید که از سوی کمیته نامزدی انجام می شود، به دنبال یک عضو عمومی، یک عضو غیرشاغل و پنج عضو شاغل در حرفه است. از همه سودبران ازجمله بخش عمومی دعوت شده تا درخواست نامزدی بدهند، یا نامزد معرفی کنند.
کمیته نامزدی علاقه مند است که برای پستهای عضو عمومی و غیرشاغل، گستره وسیعی از نامزدها با پیش زمینه های مرتبط، ازجمله سودبران صورتهای مالی حسابرسی شده یا گزارشهای اطمینان بخشی (به عنوان نمونه، تحلیل گران و سرمایه گذاران نهادی، اعضای کمیته حسابرسی و اعضای جامعه راهبری شرکتها)، بازرسان نظارتی و حسابرسی، نهادهای نظارتی، تهیه کنندگان گزارشهای مالی، افراد دانشگاهی و کارکنان بخش دولتی نامزد شوند.
از نامزدی شاغلین در موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPs) برای جایگاه های خالی عضوهای شاغل در حرفه، بسیار استقبال می شود. نامزدها باید در زمینه حسابرسی و/یا موضوعهای اطمینان بخشی دارای تجربه باشند و دانش کافی نسبت به موضوعهای مورد بحثی داشته باشند که از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی درنظر گرفته شده است، تا بتوانند همکاری موثری در زمینه فعالیتهای هیئت داشته باشند. تسلط به زبان انگلیسی الزامی است و همچنان توازن جنسیتی در حوزه تمرکز هیئت است. افزون براین، اعلام نامزدی از مناطقی که در حال حاضر نمایندگان کمتری دارند، شامل امریکای لاتین، افریقا و خاورمیانه، بسیار مطلوب است.
مهلت ارسال درخواستهای نامزدی تا تاریخ 31 ژانویه 2020 تعیین شده است.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید