اخبار

در باب فناوری، ماه نوامبر

در باب  فناوری، ماه نوامبر
کارگروه فناوری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی دومین اطلاعیه فناوری خود را منتشر ساخت که گزارشی از رویدادهای جدید در زمینه تلاشهای هیئت برای یکپارچگی استفاده از فناوری توسط حسابرسان در محیط پیوسته درحال تغییر حسابرسی ارائه می کند.

این اطلاعیه همچنین سایر اخبار و اطلاعات مربوط به فناوری را نیز در بر دارد.
این سند، از بیانیه های اجرایی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی نیست، و استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISAs) یا دیگر استانداردهای بین المللی این هیئت را اصلاح نمی کند، گسترش نمی دهد، و لغو نمی کند.
این سند درنظر دارد درک نسبت به این موضوع را افزایش دهد که فناوری چگونه در پروژه های جاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی گنجانده شده است.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در نشست ماه ژوئن 2019 به اهمیت و نیاز مبرم به توسعه رهنمود غیررسمی برای پرداختن به اثر فناوری هنگام به کارگیری جنبه های مشخصی از استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد. برای آسان سازی این فرایند، کارگروه فناوری یک طرح جریان کار فناوری (TWP) تدوین کرد که فرایند شناسایی، توسعه و انتشار چنین رهنمودهای غیررسمی را به طور گسترده مشخص می کند. این طرح همچنین یک فهرست اولیه از موضوعهایی (شامل تاریخهای هدف برای انتشار) که فرصتی برای پاسخ سریع به آنها از طریق توسعه رهنمود غیررسمی وجود دارد، مطرح می کند، که شامل موارد زیر است:
• پیامد فناوریهای جدید بر مستندات حسابرس،
• پرسش درباره این که آیا روشهای خودکار حسابرسی ممکن است هم روش ارزیابی ریسک و هم روش محتوایی، هردو، باشد؟
• چگونه ماهیت و تعداد منابع اطلاعات بر برنامه ریزی و انجام روشهای تحلیل محتوایی، به ویژه با استفاده از ابزار تحلیلگری داده، تاثیر می گذارد؟
نسخه ماه نوامبر نشریه درباب فناوری، که با عنوان «فناوری و حسابرس آماده برای آینده» منتشر شده، به موضوع فناوری و استاندارد بین المللی حسابرسی 315 اختصاص دارد و به مطالب زیر پرداخته است:
• استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (ISA 315)، ابزار و فنون خودکار،
• استاندارد بین المللی حسابرسی 315- پرسشهای متداول،
• مطالب مرتبط منتشرشده در درگاه دانشی ایفک- در ارتباط با فناوری،
• چگونه تغییرات در استفاده از فناوری بر گرداوری و ارزیابی شواهد حسابرسی تاثیر می گذارد،
• کنش متقابل با دیگر گروه ها.
 

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید