اخبار

اهمیت اتوماسیون در کسب وکار

اهمیت اتوماسیون در کسب وکار
در اولین بررسی از یک مجموعه از نظرسنجیهای انجام شده از مدیران مالی ارشد (CFO) از سوی شرکت مشاوره کسب وکار بی دی او (BDO)، 200 مدیر ارشد مالی از سراسر بریتانیا مورد بررسی قرارگرفتند تا چگونگی درک، اولویت دهی و سرمایه گذاری این مدیران در اتوماسیون سنجیده شود.

این گزارش با عنوان«اقتصاد جدید: سرمایه گذاری در اتوماسیون» نشان می دهد که مدیران ارشد در سراسر آن کشور انتظار دارند که در سال آینده اتوماسیون در پیشرفت کسب وکار و کارکنان آنها بسیار با اهمیت باشد.
87درصد از مدیران در سال گذشته یکی از فرایندهای مهم کسب وکار خود را خودکار ساخته اند و به تقریب 1 از 5 مدیر (یعنی 18درصد) اتوماسیون را به عنوان مهمترین اولویت سرمایه گذاری در 5 سال آینده درنظر دارند. این رتبه بندی بالاتر از دفاترکار و زیرساختها (15درصد)، و ترکیب و ادغام (صفر درصد) قرار دارد. تنها سرمایه گذاری در افراد (33درصد) و رشد پویا (33درصد) دارای رتبه بالاتری هستند.
موسسه های خدمات حرفه ای ازجمله بزرگترین سرمایه گذاران در زمینه اتوماسیون هستند که در سال گذشته به طور متوسط 12درصد از هزینه موسسه را به پیاده سازی فرایند اتوماسیون اختصاص دادند. این درصد بالاتر از 9درصد میانگین ملی است. در مجموع 88درصد موسسه های خدمات حرفه ای، در سال گذشته تمام یا بخشی از فرایند اصلی خود را خودکار کردند.
همچنین موسسه ها با جدیت در زمینه آموزش سرمایه گذاری می کنند. 45درصد از مدیران مالی ارشد توافق دارند که اتوماسیون منجر به افزایش هزینه در بخش آموزش شده که از 39درصد متوسط ملی است بیشتر است. مدیران ارشد بر این باور هستند که کارکنان باید مهارتهای پیشرفته آموزش را فراگیرند تا بتوانند در راستای استفاده از فناوری جدید به منظور تکمیل نقش خود آماده باشند.
از نظر تاثیر بر مشاغل، موسسه های خدمات حرفه ای تا حدودی در سکون هستند و بیش از نیمی (55درصد) بر این باور هستند که بر وظایف آنها در کسب وکار تاثیری نخواهد گذاشت. همچنین در ادامه، 55درصد براین باور هستند که اتوماسیون فرصتی را برای کسب وکار آنها ایجاد می کند، در مقایسه با 9درصدی که فکر می کنند اتوماسیون یک تهدید است.

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید