اخبار

ارتقای گزارشگری در راستای پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران و سودبران

ارتقای گزارشگری در راستای پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران و سودبران
نشست شورای بین‌المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC) که در روز 7 نوامبر به میزبانی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برگزار شد، موقعیتی تاثیرگذار برای گزارشگری شرکتی بود.

سازمانها برای پاسخگویی به سودبران خود، باید تصویری شفاف و مختصر از تواناییهای خود را ارائه دهند، تا در طول زمان ارزشی پایدار ایجاد کنند. درهمین حال، تغییرات سریع و ازهم گسیختگی برآمده از تغییرات آب وهوایی و فناوری، کسب وکارها را وادار می کند تا در رویکرد موردنظر برای گزارشگری و خلق ارزش تجدیدنظر کنند. 
در دهه گذشته، منظره گزارشگری شرکتی، زیر چارچوبها و استانداردهای مختلف تبدیل به تکه هایی از موارد افشای داوطلبانه و اجباری شد، که حاصل آن پیچیدگی و گزارشگری بود که پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران و دیگر سودبران نبود. همگرایی، در جهت اطلاعات مربوط، اتکاپذیر و مقایسه پذیرِ تشریحی، به شدت ضرورت دارد.
گزارشگری یکپارچه انتظارات امروزه در زمینه پاسخگویی و شفافیت شرکت را براورده می سازد. همکاری فدراسیون بین المللی حسابداران با شورای بین‌المللی گزارشگری یکپارچه با این هدف انجام می شود که از سازمانها در توسعه گزارشگری و تفکری پشتیبانی کنند که به درستی ریسکها و فرصتهای بلندمدت را مورد توجه قرار می دهد.
فدراسیون بین المللی حسابداران در راستای توجه به آینده گزارشگری و نقشی که حسابداران باید در این آینده ایفا کنند، «دیدگاهی درباره ارتقای گزارشگری شرکتها» را منتشر کرده است. همچنین فدراسیون مقاله ای از کوین دنسی (Kevin Dancey) مدیر اجرایی ارشد فدراسیون و چارلز تیلی (Charles Tilley) مدیر اجرایی ارشد موقت شورای بین‌المللی گزارشگری یکپارچه در دروازه جهانی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی خود منتشر کرده که به نقش در حال تحول مدیران  مالی ارشد (CFOs) و گروه های مالی در حسابداری برای خلق ارزش می پردازد. فدراسیون مصمم است از طریق دستورکار خلق ارزش یکپارچه، از این تحولات پشتیبانی کند.

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید