اخبار

مجموعه تصمیمهای دستورکاری بنیاد در سال 2019

مجموعه تصمیمهای دستورکاری بنیاد در سال 2019
اولین مجموعه تصمیمهای دستورکاری (CAD) شش ماهه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که به تازگی منتشر شده، تصمیمهای دستورکاری ژانویه تا سپتامبر 2019 کمیته بین المللی تفسیر گزارشگری مالی (IFRIC) منتشر شده را گردهم می آورد.

تصمیمهای دستورکاری بر اساس ارتباط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سازماندهی شده است. این سند درنظر دارد تا دسترسی بیشتری به فعالیتهای کمیته که پیش ازاین منتشر شده است، را فراهم کند. این نوع مجموعه ها در آینده دو بار در سال، در آوریل و اکتبر منتشر خواهد شد.
نقش کمیته، همکاری با هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در پشتیبانی از استفاده مداوم از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است.
کمیته زمانی تصمیم دستورکاری منتشر می کند، که پس از مشورتخواهی، نتیجه‌گیری کند که برای پاسخگویی به پرسشی درباره کاربرد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، نیازی به استانداردگذاری نیست. این اقدام بیشتر به این دلیل است که اصول و الزامات موجود در استانداردها برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده کافی است.
در این موقعیتها، تصمیم دستورکاری شامل مطالبی است که توضیح می دهد چگونه اصول و الزامات کاربردپذیر در استانداردها، در مورد معامله یا الگوی اطلاعاتی شرح داده شده اعمال می شود.

۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید