اخبار

دیدگاه سرمایه گذار درباره اصلاحات پیشنهادی برای استاندارد قراردادهای بیمه

دیدگاه سرمایه گذار درباره اصلاحات پیشنهادی برای استاندارد قراردادهای بیمه
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در پاسخ به نگرانیها و چالشهای مطرح شده به وسیله سودبران در طول پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 (IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه»، در ما ژوئن پیش نویسی را منتشر ساخت که اصلاحات موردنظر در این استاندارد را پیشنهاد می کند.

نیک آندرسون (Nick Anderson) عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، در جدیدترین مقاله منتشرشده به وسیله هیئت، دیدگاه خود را در رابطه با موارد افشای جدید که هیئت به عنوان بخشی از مجموعه اصلاحات موردنظر پیشنهاد کرده است، ارائه داد.
در بخشی از این دیدگاه می خوانیم:
آمادگی برای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 با عنوان «قراردادهای بیمه» چالشی بزرگ برای بیمه¬گران است. هیئت به منظور کمک به بیمه گران، اصلاحات موردنظر را پیشنهاد کرد تا :
• هزینه و تلاش برای آماده شدن برای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17را کاهش دهد؛ و
• برای بیمه گران، توضیح نتایج مالی برای سرمایه گذاران را آسان کند.
در این مقاله در دیدگاه سرمایه گذار، درباره دو مورد از اصلاحات بحث می شود که برای بعضی از بیمه گران تفسیر نتایج مالی برای سرمایه گذاران را آسانتر می کند. اصلاحات پیشنهادی شامل الزامهای جدید اندازه گیری همراه با موارد افشای جدید مربوط به موارد زیر است:
• حق کمیسیون پرداخت شده برای قراردادهای کوتاه مدت بیمه همراه با تمدیدهای پیش بینی شده؛ و
• شناسایی سود در قراردادهای بلندمدت بیمه همراه با بازده سرمایه گذاری.
هیئت به عنوان بخشی از مجموعه اصلاحات پیشنهاد می کند که تاریخ به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 را تا تاریخ 1 ماه ژانویه 2022 به تاخیر بیاندازد تا بیمه گران یک سال دیگر برای آماده شدن زمان داشته باشند.
تاخیر یک ساله در به کارگیری استاندارد، موازنه دقیقی میان موارد زیر برقرار می کند:
• نیاز فوری سرمایه گذاران به داشتن اطلاعات بهتر درباره عملکرد مالی بیمه گران؛ و
• با توجه به تصمیم هیئت مبنی بر اصلاح استاندارد، اطمینان دهی به بیمه گران راجع به خط زمانی پروژه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17.

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید