آخرین شماره

 حسابرس - شماره 125 

زمستان 1402

طرح جلد 125  

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نشریه نهایی 125

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

قدرت‌الله اسماعیلی، دکتر موسی بزرگ‌اصل، اکبر سهیلی‌پور، محمود پوربهرامی، محمدجواد صفار، هوشنگ نادریان، دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر رضا نظری
 سرپرست امور اجرایی
 محمود مجدی
تلفن  021-88503445
 فکس
 021-88502602