مجله حسابرس / نشریه حسابرس / خرید اینترنتی

آخرین نشریات

اشتراک پستی

امتیازات اشتراک پستی مجله حسابرس
• علاوه بر تخفیف تا پایان زمان اشتراک، در صورت افزایش قیمت اضافه بها برای مشترکین محاسبه نخواهد شد.
• از دریافت به موقع و مطمئن مجله برخوردار خواهید شد.
• با اشتراک حسابرس، آرشیوتان را کامل کنید.
• هزینه پستی مشترکین بر عهده مجله حسابرس است.

  دانلود فرم اشتراک پستی

در صورت تمایل به اشتراک، فرم بالا را تکمیل کرده و حق اشتراک را به شماره حساب جاری: 4001000604005372 (شماره شبا: IR510100004001000604005372) نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک مرکزی، شناسه واریز: 379000674267500010010101136332، واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده به آدرس دوماهنامه حسابرس ارسال و یا به شماره 88502602 فکس کرده و ضمن تماس با شماره تلفن 88503445  از وصول آن اطمینان حاصل فرمایید. لطفا کپی فیش بانکی را نزد خود نگه دارید.

مجله حسابرس: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان 12غربی، پلاک 12، کد پستی‌: 1514746417 صندوق پستی: 479-14335، تلفن: 88503445 ، نمابر: 88502602

 مبلغ اشتراک برای شانزده شماره:
• 300،000 تومان

اگر ظرف سه ماه از دریافت آخرین شماره، نشریه جدید به دستتان نرسید، لطفا با دفتر حسابرس تماس حاصل فرمایید.