حسابرسی نیاز اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، نشریه شماره 122

 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
  فایلهای مرتبط
حسابرسی نیاز اساسی  گزارشگری مالی بخش عمومی، نشریه شماره 122
هدف گزارشگری مالی بخش عمومی در درجه اول، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. پاسخگویی زمانی وجود دارد که رابطه‌ای وجود داشته باشد که در آن یک فرد یا مجموعه، و اجرای وظایف توسط آن فرد یا مجموعه، تابع نظارت، هدایت یا درخواست شخص دیگری باشد مبنی‌بر این‌که آن فرد یا مجموعه، اطلاعات یا توجیهی برای اقدامهای خود ارائه کند. ”پاسخگویی به رابطه بین شخص دارای یک حق یا یک ادعای مشروع و نماینده یا نمایندگانی که مسئول تحقق یا اجرای آن حق هستند، اشاره دارد. ... پاسخگویی بیانگر وظیفه پاسخگو بودن در قبال تفویض یک وظیفه، یک قدرت یا یک منبع است”. ... “مفهوم پاسخگویی این است که چگونه افرادی که اختیارات دولت به آن‌ها سپرده شده است، مسئول اقدامهای خود هستند“. پاسخگویی یک فرایند فعالی است که از طریق آن مقامهای دولتی در مورد برنامه‌ها، رفتارها و نتایج خود اطلاع‌رسانی و توجیه می‌کنند و بر اساس آن تنبیه می‌شوندنقل از (Oyebisi et. al.، 2017).
 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.