تحول در نظام مالیه عمومی و گزارشگری مالی ایران، نشریه شماره 122

 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
  فایلهای مرتبط
تحول در نظام مالیه عمومی و گزارشگری مالی ایران، نشریه شماره 122
مدیریت حسابرسی و ارزیابی عملکرد
مدیریت مالی بخش عمومی دولت ابزاری برای اجرای بودجه و گزارشگری مالی دولت برای بهبود تصمیم‌گیری اقتصادی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی است. لذا اجرای سیاستهای مالی باید براساس ابزار نوین اجرای بودجه (PFM) پیاده‌سازی و اجرایی گردد تا شاهد تحولی عظیم در ساختارهای نظام مالی و بودجه‌ای کشور و رشد اقتصادی در ایران برای تسهیل خدمات عمومی مردم ایران در راستای کنترل تورم و رشد تولید باشیم. زیست بوم مدیریت مالی بخش عمومی شامل اجزای مدیریت داراییها، مدیریت بدهیها، مدیریت منابع و مصارف عمومی است.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.