برنامه راهبردی مجمع بین‌المللی نهادهای مستقل نظارت بر حسابرسی: آوریل 2021 - مارس 2026، نشریه شماره 121

 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
برنامه راهبردی مجمع بین‌المللی نهادهای مستقل نظارت بر حسابرسی: آوریل 2021 - مارس 2026، نشریه شماره 121
این برنامه راهبردی، جهت راهبردی که مجمع بین‌المللی نهادهای مستقل نظارت بر حسابرسی (IFIAR) در طول دوره پنج‌ساله از آوریل 2021 تا مارس 2026 دنبال خواهد کرد را مشخص می‌کند.
این برنامه راهبردی با همکاری اعضای مجمع بین‌المللی نهادهای مستقل نظارت بر حسابرسی که دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد روندهای غالب جهانی مرتبط با حسابرسی و نظارت حسابرسی ارائه کرده‌اند، تهیه شده است. ازجمله تحولهای نوپدید که بر مدلهای کسب‌وکار و جریان معامله‌ها اثر می‌گذارند، عبارتند از: الزامها و شیوه‌های گزارشگری مالی، استانداردهای حسابرسی، کیفیت عملکرد حسابرسی، در دسترس‌بودن استعدادها و شایستگیهای حرفه‌ای، پیشرفتها و کاربردهای فناوری، مدلهای ارائه خدمات حسابرسی و انتظارهای درحال‌تحول سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان  (عوامل محیطی در نظر گرفته شده در تدوین این طرح به تفصیل در پیوست 1 آمده است). 
 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.