آیا بازرسی از حسابرسی، کیفیت حسابرسی را بهبود می‌بخشد؟ نشریه شماره 121

 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
آیا بازرسی از حسابرسی، کیفیت حسابرسی را بهبود می‌بخشد؟ نشریه شماره 121
برای اهداف این مقاله، یافته یعنی کاستی و نقص درخور توجه در براوردن الزامهای استانداردهای حسابرسی. با توجه به یافته‌های کار حسابرسی مربوط به تراز یا افشای صورتهای مالی، نقص یا به موضوعی گفته می‌شود که موسسه شواهد حسابرسی کافی برای تایید نظر خود به‌دست نیاورده است یا در شناسایی یا رسیدگی به یک موضوع بااهمیت، یا به‌احتمال زیاد موارد بااهمیت بالقوه، خطا در استفاده از یک اصل حسابداری، ناتوان بوده است. با توجه به سایر موضوعها، نقص عبارت است از انحراف از استانداردها یا الزامهای حسابرسی، ازجمله استانداردهای مربوط به کنترل کیفیت و الزامهای اخلاقی و استقلال که ممکن است به‌دلیل اهمیت یا ماهیت نظام‌مند خروج، بر کیفیت حسابرسی تاثیر داشته باشد یا نداشته باشد. 
 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.